Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de NFV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de NFV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NFV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De NFV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden:

De NFV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de NFV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruik:

De NFV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De NFV gaat zorgvuldig om met de gebruikte beelden. In principe zijn alle beelden ⓒIFF archive, Robert Golden. Niet alle rechthebbenden van gebruikte illustraties kunnen soms worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met de NFV.

Op geen enkele wijze worden uw gegevens verspreid, uitgeleend of gedeeld met anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U mag informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de NFV via contactformulier. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op hoge prijs. Door uw bijdrage kunnen wij onze website verbeteren.

Toepasselijk recht:

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.