Kinderen

Kinderen zijn geen minivolwassenen. Ons zenuwstelsel wordt niet zo geboren als het is wanneer we volwassen zijn. Het groeiproces dat wij en ons zenuwstelsel doormaken is immens. Om het systeem te laten ontwikkelen en te laten werken zoals het als volwassene doet, heeft het zenuwstelsel de buitenwereld nodig. De ervaring met de omgeving, waaronder de zwaartekracht, aanraking van ouders en verzorgers, licht, geluid, etc. geeft het kind steeds informatie over zowel de buitenwereld als over zichzelf. Op deze wijze vormt het zich zijn lichaamsbeeld; een besef van zichzelf in relatie tot de wereld. Naarmate het kind groeit, onderzoekt het - nieuwsgierig als het is - de wereld en zichzelf verder en groeit er ook een vollediger zelfbeeld in een veelheid van houdingen, sensaties, gedachten, emoties en bewegingen.

De Feldenkrais Methode ondersteunt en stimuleert dit proces van nieuwsgierig ontdekken en spelend ervaren met als doel dat het kind met zelfvertrouwen en veerkracht in het leven staan.

Babies ontdekken zichzelf, hun mogelijkheden en de wereld om zich heen aan de hand van hun ervaringen.

Ouders en verzorgers begeleiden en ondersteunen hun kind in deze ontwikkeling. In dit proces kan een Feldenkrais practitioner ouders helpen voelen, kijken en begrijpen en zodoende meer inzicht en informatie geven.

Wanneer het ontwikkelingsproces van een baby niet vanzelf soepel verloopt, biedt een Feldenkrais practitioner ervaringen aan, die de baby zijn eigen lijf laat voelen en beleven. Zichzelf leren kennen in relatie tot zichzelf (bijvoorbeeld met de hand de mond verkennen) is essentieel voor het ontwikkelen van een accuraat zelfbeeld. Daarnaast is het zichzelf leren kennen in de omgeving, in de zwaartekracht, en in relatie tot de mensen om zich heen elementair voor de ontwikkeling van de baby. Dit is uiteraard een voortdurend interactief leerproces. Vanuit de Feldenkrais Methode creëert de practitioner voorwaarden om te leren en de baby's mogelijkheden uit te breiden.