Kinderen

Ons zenuwstelsel ontwikkelt zich gedurende ons leven. Het groeiproces dat wij en ons zenuwstelsel doormaken is immens. Hiervoor hebben we de buitenwereld nodig. De ervaring met de omgeving, waaronder de zwaartekracht, aanraking van ouders en verzorgers, licht, geluid, etc. geeft het kind steeds informatie over de buitenwereld en over zichzelf. Op deze wijze vormt het lichaamsbeeld zich. Naarmate het kind groeit, onderzoekt het - nieuwsgierig als het is - de wereld en zichzelf verder en groeit er ook een vollediger zelfbeeld in een veelheid van houdingen, sensaties, gedachten, emoties en bewegingen.

De Feldenkrais Methode ondersteunt en stimuleert dit proces van nieuwsgierig ontdekken en spelend ervaren,zodat het kind met zelfvertrouwen en veerkracht in het leven staat.

Babies ontdekken zichzelf, hun mogelijkheden en de wereld om zich heen aan de hand van hun ervaringen.

Ouders en verzorgers begeleiden en ondersteunen hun kind in deze ontwikkeling. In dit proces kan een Feldenkrais practitioner ouders helpen voelen, kijken en begrijpen en zodoende meer inzicht en informatie geven.

Wanneer het ontwikkelingsproces van een baby niet vanzelf soepel verloopt, biedt een Feldenkrais practitioner ervaringen aan, die de baby zijn eigen lijf laat voelen en beleven. Zichzelf leren kennen in relatie tot zichzelf (bijvoorbeeld met de hand de mond verkennen) is essentieel voor het ontwikkelen van een accuraat zelfbeeld. Daarnaast is het zichzelf leren kennen in de omgeving, in de zwaartekracht, en in relatie tot de mensen om zich heen elementair voor de ontwikkeling van de baby. Dit is uiteraard een voortdurend interactief leerproces. Vanuit de Feldenkrais Methode creëert de practitioner voorwaarden om te leren en de baby's mogelijkheden uit te breiden.