Kinderen

Ons zenuwstelsel ontwikkelt zich gedurende ons leven. Het groeiproces dat wij en ons zenuwstelsel doormaken is immens. Hiervoor hebben we de buitenwereld nodig. De ervaring met de omgeving, waaronder de zwaartekracht, aanraking van ouders en verzorgers, licht, geluid, etc. geeft het kind steeds informatie over de buitenwereld en over zichzelf. Op deze wijze vormt het lichaamsbeeld zich. Naarmate het kind groeit, onderzoekt het - nieuwsgierig als het is - de wereld en zichzelf verder en groeit er ook een vollediger zelfbeeld in een veelheid van houdingen, sensaties, gedachten, emoties en bewegingen. 

Kinderen leren nieuwe bewegingen door vallen en opstaan. Elke nieuw ontdekte beweging – bijvoorbeeld wanneer een baby voor het eerst zelfstandig van zijn rug naar zijn buik kan rollen – vervult het kind met diepe voldoening. Het heeft iets betekenisvols geleerd. De motivatie om te blijven leren blijft intact. We proberen dus nog beter te worden, bijvoorbeeld door heen en weer te draaien van de rug naar de buik en weer terug.

Kinderen zijn goed in organisch leren. Ze zijn meesters over hun eigen leerproces en halen hun motivatie uit de diepe voldoening die ze voelen bij het ontdekken van hun eigen oplossingen. Deze intrinsieke motivatie en het enthousiasme waarmee ze hun leerproces vormgeven, zorgen ervoor dat ze met alle aandacht in het moment kunnen blijven.

Een peuter besteedt één moment met volledige aandacht aan zijn taak - in FELDENKRAIS® spreken we van bewustzijn - totdat de beweging uiteindelijk heel gemakkelijk en moeiteloos wordt - en echt leuk!

De FELDENKRAIS® Methode ondersteunt en stimuleert dit proces van nieuwsgierig ontdekken en spelend ervaren, zodat het kind met zelfvertrouwen en veerkracht in het leven staat.

Babies ontdekken zichzelf, hun mogelijkheden en de wereld om zich heen aan de hand van hun ervaringen.

Ouders en verzorgers begeleiden en ondersteunen hun kind in deze ontwikkeling. In dit proces kan een Feldenkrais practitioner ouders helpen voelen, kijken en begrijpen en zodoende meer inzicht en informatie geven.

Wanneer het ontwikkelingsproces van een baby niet vanzelf soepel verloopt, biedt een FELDENKRAIS® practitioner ervaringen aan, die de baby zijn eigen lijf laat voelen en beleven. Zichzelf leren kennen in relatie tot de wereld en lichaam (bijvoorbeeld met de hand de mond verkennen) is essentieel voor het ontwikkelen van een accuraat zelfbeeld. Daarnaast is het zichzelf leren kennen in de omgeving, in de zwaartekracht, en in relatie tot de mensen om zich heen elementair voor de ontwikkeling van de baby. Dit is uiteraard een voortdurend interactief leerproces. Vanuit de FELDENKRAIS® Methode creëert de practitioner voorwaarden om te leren en de baby's mogelijkheden uit te breiden.