Kinderen

Kinderen zijn geen minivolwassenen. Ons zenuwstelsel wordt niet zo geboren als het is wanneer we volwassen zijn. Het groeiproces dat wij en ons zenuwstelsel doormaken is immens. Om het systeem te laten ontwikkelen en te laten werken zoals het als volwassene doet, heeft het zenuwstelsel de buitenwereld nodig. De ervaring met de omgeving, waaronder de zwaartekracht, aanraking van ouders en verzorgers, licht, geluid, etc. geeft het kind steeds informatie over zowel de buitenwereld als over zichzelf. Op deze wijze vormt het zich zijn lichaamsbeeld; een besef van zichzelf in relatie tot de wereld. Naarmate het kind groeit, onderzoekt het - nieuwsgierig als het is - de wereld en zichzelf verder en groeit er ook een vollediger zelfbeeld in een veelheid van houdingen, sensaties, gedachten, emoties en bewegingen.

De Feldenkrais Methode ondersteunt en stimuleert dit proces van nieuwsgierig ontdekken en spelend ervaren met als doel dat het kind met zelfvertrouwen en veerkracht in het leven staan.

Baby Stages of Development by Rolling Over