Referenties

"Door Feldenkrais ervaar ik dat ik veel meer kan dan ik ooit voor mogelijk had gehouden"

Aangeboren afwijkingen in mijn skelet beperken mij bij het bewegen. Lange tijd was dit niet van invloed op mijn doen en laten. Nu ik ouder word, raakt een aantal van mijn ruggenwervels ineengedrukt en is er één verschoven. Door Feldenkrais ervaar ik dat ik veel meer kan dan ik voor mogelijk had gehouden. Ik beweeg bewuster en losser en hoef minder spieren te gebruiken om rechtop te blijven. De verminderde spanning in mijn lijf zorgt direct voor ontspanning in mijn hoofd. Ik ervaar steeds bewuster wat er in mijn lijf, mijn geest en om me heen gebeurt. Een enorme opluchting. Ik had dit veel eerder moeten weten!

"Via mijn lichaam krijg ik inzicht in wat ik doe"

Feldenkrais betekent voor mij: inzicht krijgen in wat ik doe en hoe mijn denken van invloed is op mijn bewegen. Ik leer daarin automatismen te herkennen en er alternatieven aan toe te voegen. Moshé Feldenkrais zei: 'Een mens is pas vrij als hij kan kiezen uit meerdere mogelijkheden.'

Ik leer te luisteren naar wat mijn lichaam me vertelt. Ik word milder voor mezelf; leer op prestatie gerichte lichamelijke oefeningen te relativeren; kleine bewegingen bieden me verrassend genoeg, meer informatie dan grote: less is more. Ik word er een vrijer mens van. Een mens in beweging.

"Meer vertrouwen in mijn lichaam."

Door de Feldenkraismethode heb ik geleerd mijn lichaam opnieuw te ontdekken. Ik heb geleerd wat mijn lichaam kan nadat ik een gedeeltelijke dwarsleasie kreeg. Het was een leerproces en een ervaringsproces. Ook heb ik geleerd mijn lichaam niet te overbelasten, Wat mogelijk is gewoon doen. Leren luisteren naar mijn lichaam, met aandacht. Ik krijg elke week een FI volgens de Feldenkraismethode. Dat zou ik niet willen missen. Met kleine stappen ben ik vooruit gegaan, schilder weer en ben meer buiten. Citaat van Maurice Merleau- Ponty  “The body is our general medium for having a world.” R. Vinke