Als je weet wat je doet, kun je doen wat je wilt

“The aim [of the Feldenkrais Method] is a person that is organized to move with minimum effort and maximum efficiency, not through muscular strength, but through increased consciousness of how movement works.”

Moshe Feldenkrais

      

                       

                                    © Internationale Feldenkrais® Federation

 

Welkom bij de Nederlandse Feldenkrais Vereniging

We bewegen de hele dag. Veel bewegingen - groot en klein - zijn zo vanzelfsprekend, dat we ze achteloos maken. We denken er niet bij na. En we merken niet of die bewegingen ons lichaam belasten of niet. Onze aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we bewegen. Feldenkrais kijkt wél naar het hoe.

Door het vergroten van ons bewustzijn ten aanzien van onze bewegingen, brengt de Feldenkrais Methode ons dichter bij het realiseren van ons volledig menselijk potentieel. We kunnen leren vrijer te bewegen, met groter gemak, flexibiliteit en gratie/elegantie. De methode kan permanent onze houding, balans en coördinatie, onze aangeboren capaciteit/mogelijkheid voor levenslange vitaliteit en voortdurende zelfontwikkeling bevorderen. Feldenkrais is Bewustworden door Bewegen.

Feldenkrais is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, ervaring of conditie. Maak kennis met de methode >>

Feldenkrais wordt wereldwijd toegepast door daartoe opgeleide practitioners. In ons land zijn zij verenigd in de Nederlandse Feldenkrais Vereniging >>