Voor wie?

De Feldenkrais Methode houdt zich bezig met de vraag: hoe kan een mens leren zich zo te organiseren dat hij in iedere situatie adequaat kan handelen; in overeenstemming met zijn eigen behoeftes, wensen, plannen en taken. Hoe kan hij leren omgaan met de uitdagingen die zich steeds opnieuw voordoen? Hoe kan hij zich het vermogen eigen maken om zo goed mogelijk te blijven functioneren, ook wanneer hij in moeilijkheden verkeert zoals invaliditeit, ziekte of chronische pijn.

"Leven is bewegen. Verander de kwaliteit van je bewegen en je verandert de kwaliteit van je leven" Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais ging uit van een ondeelbare eenheid van lichaam en geest. Veranderingen zijn het gemakkelijkst waar te nemen in het fysieke, in de beweging. Daarom koos hij dat als ingang voor zijn methode. Verandering op gebied van beweging, houdt vanzelfsprekend verandering op alle andere facetten van jezelf in. Hij was ervan overtuigd dat we maar een klein deel van onze mogelijkheden gebruiken en wilde graag mensen helpen om hun potentieel vollediger te kunnen leven.

In arbeidssituaties ontstaan vaak problemen in het bewegen en functioneren, die zich meestal uiten in pijn- en/of spannings-klachten. De Feldenkrais methode gaat in dit geval op zoek naar wat wel en niet goed loopt in het 'arbeids-bewegingsproces' en helpt om zelfkennis van eigen bewegingsgewoonten en inzicht in mogelijkheden voor efficiënter bewegen alsmede betere ergonomische opties te verkrijgen.