U bent hier:

Wat is Feldenkrais

Moshe Feldenkrais 

De Feldenkrais-methode is een lichaamsgerichte methode met als doel het verbeteren van het lichaambewustzijn, zodat bewegen makkelijker en prettiger wordt. 

Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen, en dit gaat een leven lang door. Niemand is te oud om te leren.

Organisch leren, is leren zoals een kind dat doet. Een kind verkent en ervaart al bewegend zijn wereld. Leert met vallen en opstaan en door te blijven proberen. Dit is wat Feldenkrais voor ogen stond bij het ontwikkelen van zijn methode.

Feldenkrais begon met het onderzoeken van de bewegingen die een mens maakt. Hij scherpte zijn vermogen aan om zeer subtiele verschillen tussen bewegingen waar te nemen. Hij combineerde oosterse gevechtskunst, fysica, mechanica, elektrotechniek, anatomie en gedragsfysiologie in zijn methode. Zo leerde hij zichzelf op een nieuwe manier lopen. Stap voor stap, efficiënt en zonder pijn.

Moshé Feldenkrais zette zijn experimenten ruim veertig jaar door. Hij onderzocht het vermogen van het zenuwstelsel zichzelf te reorganiseren en goed functionerende bewegingspatronen tot stand te brengen. Hij raakte gefascineerd door de natuurlijke manier waarop baby’s en kleine kinderen leren bewegen: onderzoeken, ontdekken, uitproberen en zich met vallen en opstaan ontwikkelen.

Dit proces van ontdekkend leren is wat Feldenkrais voor ogen stond bij het ontwikkelen van zijn methode. Die bestaat uit talloze lessen die ongekende mogelijkheden van het spier- en zenuwstelsel onderzoeken. Lessen die mensen - jong of oud, soepel of stram - helpen zich bewust te worden van hun bewegingen. Die helpen de sleutel te vinden tot optimaal functioneren. Moshé Feldenkrais verwierf internationaal bekendheid door zijn werk met musici, atleten en acteurs, volwassenen en kinderen met uiteenlopende (neurologische) klachten.