De methode

Leerproces

Moshe Feldenkrais noemde zijn methode een leerproces. Het accent ligt namelijk op het unieke vermogen van het zenuwstelsel om te leren, om nieuwe verbindingen te leggen tussen brein en lichaam. Kenmerk van het leerproces is zelf ontdekken en uitproberen. Zelf keuzes maken en ontdekken wat gemakkelijk is: organisch leren.

Vier aspecten wisselen elkaar daarbij voortdurend af, in groepsles en individuele les:

  • Scannen - Het lichaam in rust waarnemen. Hoe raakt elk stukje de vloer.
  • Onderzoeken van een functie - Hoe beweeg ik? Waar voel ik beweging?
  • Differentiëren - Diverse bewegingsmogelijkheden aanreiken. Variëren binnen een functie.
  • Integreren - Nieuwe mogelijkheden opnemen en toepassen in het grote geheel.

Organisch leren, is leren zoals een kind dat doet. Een kind verkent en ervaart al bewegend zijn wereld. Leert met vallen en opstaan en door te blijven proberen. Dit is wat Feldenkrais voor ogen stond bij het ontwikkelen van zijn methode.