Kunsten

Hoe je beweegt is in iedere kunstvorm een essentieel onderwerp van aandacht. In 35 jaar heeft de werking van de Feldenkrais methode zich ruim bewezen in vele kunstvormen zoals hieronder is aangegeven.

Feldenkrais kietelt ons brein

We hebben allen vaste patronen in ons doen en laten, in onze leefstijl, in ons denken. Creativiteit heeft te maken met 'buiten de gebaande paden treden' en nieuwe mogelijkheden zien.

In de Feldenkrais Methode zijn we bezig met ongebruikelijke bewegingen in ongewone posities. We ervaren onszelf anders dan anders en komen voor geheel andere keuzes te staan, waardoor gewoontepatronen in een ander daglicht gezet worden.
Dit leerproces in de Feldenkraislessen is op zich al een creatief proces te noemen. De nieuwe inzichten en indrukken inspireren de creativiteit, zoals bijvoorbeeld in onderstaand artikel.

Movement as Muse

By Nancy Galeota-Wozny

During the Feldenkrais Method® lessons called Awareness Through Movement®, we literally practice the skills most called into play in the creative process. How exactly does ATM prime the creative pump? It’s a slippery process—it’s as if we just fall into a creative mode without effort, and sometimes, even without intention.

I have become increasingly aware of the relationship between my own artistic development and ATM, yet I was unprepared for the work to have.......

lees verder: http://www.feldenkrais.com/article_content.asp?article=222