Informatie voor (medische) hulpverleners

"We improve our well-being when we learn to fully use ourselves."

We zouden graag zien dat medisch professionelen op de hoogte zijn van wat de Feldenkrais Methode voor mensen met uiteenlopende klachten én ter preventie te bieden heeft.

De Feldenkrais Methode houdt zich bezig met de vraag: hoe kan een mens leren zich zo te organiseren dat hij in iedere situatie adequaat kan handelen; in overeenstemming met zijn eigen behoeftes, wensen, plannen en taken. Hoe kan hij leren omgaan met de uitdagingen die zich steeds opnieuw voordoen? Hoe kan hij zich het vermogen eigen maken om zo goed mogelijk te blijven functioneren, ook wanneer hij in moeilijkheden verkeert zoals invaliditeit, ziekte of chronische pijn.

Voor wie is de Feldenkrais Methode?

De Feldenkrais Methode is geschikt voor diegenen die hun bewegingsfuncties uit hoofde van hun beroep willen verbeteren (sport, muziek, dans, theater), alsook voor mensen met uiteenlopende klachten en ongemakken. Kortom voor alle mensen die uit zijn op optimaal functioneren, die hun kwaliteit van bewegen en leven willen verhogen.

Tijdens een Feldenkraisles kunnen lichamelijke problemen verminderen, hoewel de Feldenkrais practitioner niet werkt aan de pijn of het probleem als zodanig. Pijnklachten ontstaan vaak vanuit gewoonten - de manier waarop we lopen, waarop we spanning dragen, de manier waarop we computers en andere dagelijks gereedschap gebruiken. De leerling kan tijdens een les ontdekken hoe hij iets doet, wanneer een beweging pijnlijk is en wanneer niet. Door het ervaren van deze mogelijkheden is hij in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag, en pijnlijke patronen te veranderen.   Volledige tekst beroepsfolder NFV in de bijlage (hieronder).

Dr. Michael Merzenich on Neuroscience, Learning and the FELDENKRAIS METHOD(R)

Dr. Merzenich, Professor Emeritus at the University of San Francisco, and co-founder and Chief Scientific Officer at Posit Science, is the 2012 Keynote Speaker at the FELDENKRAIS METHOD Conference.

Artikel - Feldenkrais Method - Moving more easily - in het blad
"Arthritis Selfmanagement"
http://feldenkraisinstitute.com/images/uploads/ASM_JF13_Feldenkrais.pdf

Artikel - "Dynamic Systems Theory" 
http://www.feldenkrais.com/article_content.asp?edition=1&section=9&article=1