Wetenschap

De Feldenkrais methode is een empirische wetenschap waarnaar steeds meer onderzoek wordt gedaan in relatie tot de wetenschappelijke waarde ervan. Hieronder kunt u literatuur en artikelen vinden van hedendaagse wetenschappers welke zich hebben verdiept in de plasticiteit van het brein. De werking van de methode beroept zich op het vermogen van onze hersenen om nieuwe verbindingen aan te gaan. Die verbindingen vertalen zich in een ingewikkeld complex van coordinatie verandering In bewegingen van het lichaam. Dat de link is gemaakt naar het gegeven dat je als mens gewaar wordt ofwel bewust wordt van hoe je beweegt en dat dit is te veranderen is inmiddels niet meer alleen empirie.

Norman Doidge,MD heeft met zijn beide boeken “The Brain Way Of Healing” en met “The brain that changes itself” de neuroplasticiteit van de hersenen aangetoond. Hij wijdt hierbij ook aandacht aan de Feldenkrais methode in het toepassingsgebied.