Dans, Muziek, Film en Theater

Feldenkrais wordt gebruikt om lichaamsbewustzijn en functioneren te verbeteren in een groot arsenaal aan bewegingen en activiteiten. In dans, muziek, film en theater spreekt voor zich hoe belangrijk beweging is; controle en balans, vingervlugheid en adem, spraak en lichaamsexpressie zijn slechts enkele items waar Feldenkrais in wordt genoemd als bevorderend en behulpzaam. De benadering van de Feldenkraislessen met nieuwsgierigheid en leren als uitgangspunt werkt ook hier inspirerend en stimuleert het creatieve proces.

The Feldenkrais Method Can Expand Musical Freedom, Experimentation and Imagination by Uri Vardi, GCFT

The Feldenkrais Method has been used to improve body awareness and enhance the functioning of a wide variety of populations. I use the Feldenkrais Method in my work with musicians because the principles of the Method correspond to my teaching philosophy. I believe that my principal role as a teacher is to help my students become aware of who they are and to help them grow. It is not to define their faults nor cure them. When teaching a musical composition, instead of setting concrete, simple goals and teaching prescribed tools to attain them, I engage the student in a process of experimentation with different ideas that provides him/her with the freedom to choose among a whole array of options for expressing a musical intention......

Lees verder op feldenkrais.com

 

Dans

Improving Dance by Slowing Down
By Erica Trivett, GCFP

erica_dancing_web.jpgWhen I first encountered the Feldenkrais Method® of somatic education, I was recovering from a serious foot injury and reconstructive surgery. I feared for my career. I was a professional dancer, performing both ballet and contemporary dance internationally. I’d begun my training in classical ballet when I was seven and now I found myself unsure of my physical needs and abilities.

Following the operation and rehabilitation in Vancouver BC, I returned to Europe with the intention of finding some freelance work so I that could gauge myself better. I ended up working with the Basel Ballet in Switzerland. There, I met a woman in the company recovering from a herniated disc. She was in her third year of the Feldenkrais Method training in Amsterdam. I took an Awareness Through Movement® lesson with her and was hooked. The approach and effects of the work resonated with me. I enrolled in a training and throughout the process was dancing, choreographing and teaching.

The impacts this Method has had on my life on a physical level and an artistic level have been immense.........

Lees verder op feldenkrais.com

 

 

Film en Theater

Unmasking by Gwendolyn Swinke, GCFP

I recently heard the great stage and film actor Ben Vereen speak with the students at the university where I teach acting and voice for actors. One of the things Mr. Vereen said to our students was that in live theatre, the audience doesn’t come only to hear the story, they come to see the actor’s soul. Mr. Vereen’s comment resonated with me, and reminded me of what my wise and demanding acting teacher used to say:  the actor’s job is to explore and reveal......

Lees verder op feldenkrais.com

 

Image, Movement, and Actor: Restoration of Potentiality

A discussion of the Feldenkrais Method and Acting, Self-Expression and the Theater
MOSHÉ FELDENKRAIS   -   Translated and edited by Kelly Morris

Download het PDF bestand

 
Training the Actor's Instrument

What do Peter Brook, Whoopi Goldberg and Mike Nichols have in common? They use Awareness Through Movement® for actor training.

Over thirty years ago, director Richard Schechner interviewed Moshe Feldenkrais for the Tulane Drama Review. He concluded that Feldenrais’ idea was to achieve a kind of potentiality which

“...will allow the actor or dancer to assume whatever characteristics he wishes for the role.” He added that it would be “very interesting to see a generation of actors… fully trained in this technique.”

Since then, reports Barbara Leverone, a Guild Certified Feldenkrais Practitioner(cm)in private practice in Sarasota, Florida, the Feldenkrais Method® has been......

Lees verder op feldenkrais.com

 

Performer Andrew Dawson laat zien en spreekt over zijn krachtige werk "The Articulate Hand'. Over het vinden van gratie en kracht in de bewegingen van diegenen die leven met fysieke onmogelijkheden.

Artikel: "Feldenkrais in Theatre and Acting" by Andrew Dawson

http://www.feldenkrais.co.uk/articles/dawson.html

Muziek

Haal je het beste uit jezelf en je instrument!

Het bespelen van een instrument vraagt zowel coördinatie en zeer verfijnd bewegen van handen (en mond), als het vinden van goede houding en balans samen met het instrument om langere tijd te kunnen spelen. Tevens is flexibiliteit belangrijk om niet gefixeerd te zijn, maar steeds met de muziek mee te bewegen. Je kan stellen dat musici topsport bedrijven met alle repeterende bewegingen en vaak eenzijdige houdingen.

Feldenkrais kan voor musici van grote betekenis zijn: je leert met groter gemak te spelen en je lichaam efficiënt en gecoördineerd te bewegen. Dit heeft positieve invloed op het spel en het behoud van je energie. Feldenkrais brengt een soepel brein in een beter bewegend lichaam.

 

Innerlijk luisteren door Else Krijgsman

Hoewel ik 80 ben en al vanaf 1990 aan beide oren gehoorapparaten draag en bovendien last heb van een hinderlijke tinnitus, geef ik nog altijd regelmatig concerten in mijn concertsalon te Den Haag en maakte ik onlangs een CD “Tachtig is prachtig”. De gehoorapparaten zijn broodnodig om andere mensen te kunnen verstaan en daar ben ik heel dankbaar voor. Bij het pianospelen draag ik de gehoorapparaten niet, omdat deze mij het natuurlijke contact met de pianotoon ontnemen. De vleugel klinkt uiteraard heel wat minder mooi voor mij dan voor het luisterende publiek. De tinnitus doet daarbij een extra duit in het zakje. Maar pianospelen op niveau blijft ondanks deze verstoringen heel goed mogelijk.

Hoe kan dat en hoe werkt dit? Verschillende collega’s hebben me gevraagd een poging te doen dit proces kenbaar te maken, opdat misschien pianisten die in vergelijkende omstandigheden het pianospelen niet meer zien zitten, er iets aan zouden hebben. Hoewel we weten dat genen, persoonlijkheidsstructuur, talent, omstandigheden, ontwikkeling, etc. nooit hetzelfde zijn, zal ik een poging wagen het voor mij hiertoe belangrijk proces te beschrijven.

De kern is toewijding en ligt voor mij in een kwalitatieve kracht van de aandacht. Dit aanwezig zijn is er niet zomaar, zelfs verre van vanzelfsprekend. Noch aan de piano,
noch in het leven van alledag.

Aandacht voor het aanwezig zijn in je lichaam. De basis daarvoor is voor mij ‘Zustand-Empfindung’, ik kan er helaas geen goed Nederlands woord voor vinden. Er bestaan ‘x’ methoden, Autogene training, Sensory awareness, Alexander techniek, de Feldenkrais-methode, Eutonie en vele anderen die in deze richting wijzen, ieder weer vanuit een ander perspectief, ik beoefende ze allemaal. Het zijn prima handreikingen. Maar dit extra zintuig moeten we wel zelf in het leven roepen. Het is een prachtig gereedschap voor het pianospelen.

De grootste inspiratie wat deze instelling betreft, ging voor mij uit van Elsa Gindler (1885-1961). Ik heb haar werk alleen leren kennen, via cursussen van een leerling en schriftelijke berichten van anderen. Het was typerend voor haar, dat zij weigerde haar werk een naam te geven, noch er een methode van te maken. Het betekende voor haar verlies aan authenticiteit. “Arbeit am Menschen “, schijnt ze eens gezegd te hebben... Zij genas zichzelf op 19 jarige leeftijd van TBC, door te ‘speuren’. “Zustand-Empfindung, spüren und nicht bewerten”. Speuren en er geen waarde-oordeel aan verbinden. Zij trachtte 100% aanwezig te zijn en dit innerlijk aftasten niet te verstoren door voorbarige conclusies. Zo kwam ze achter de toestand van haar longen en kreeg het met een eindeloos geduld en volhouden voor elkaar, het natuurlijk inwonende herstelvermogen zijn werk te laten doen. “Nood doet leven” voor minder gebeurt het niet. Dat is de voornaamste les die ik ook door mijn handicap leerde.

Als voorbeeld een nachtelijk experiment! Ik word vaak onverhoeds wakker met een naar drukbezig hoofd. Als dan ongewenste willekeurige komende en gaande gedachten zich opdringen, beluister ik deze aandachtig. … daar hebben ze niet van terug, ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit opdringen herhaalt zich, echter tegen deze toegewijde aanwezigheid is dat bezige hoofd niet bestand. De rust keert weer. Daarnaast richt ik mijn aandacht op de spanningstoestand in mijn lichaam en in dit geval specifiek in mijn hoofd. Stap voor stap maak ik contact met die innerlijke spanning. Eerst dwaal ik globaal door mijn hoofd, dan verzink ik me in een preciezere locatie: achter mijn ogen , achter mijn neuswortel etc. Opdat deze spanning concreet wordt, zoek ik er woorden voor en schrijf ze op. Het wonderbaarlijke is dat het benoemen en opschrijven het contact zodanig verscherpt, dat de spanning merkbaar slinkt. Wat er precies gebeurt kan ik niet weten, maar als er een moment van éénwording plaats vindt, volgt er automatisch een spontane diepe ademhaling met een weldadig gevoel van bevrijding en herstel. Ik beschrijf een persoonlijke ervaring, die zal bij ieder wel anders zijn. Ik ‘heb’ dan niet alleen een lichaam, maar ik ‘bewoon’ het ook. Dat is in mijn ogen belangrijk voor een sensibel reagerend lichaam.

Is de innerlijke muzikale voorstelling intens en helder, dan volgt er vanuit een dergelijke lichamelijke bereidheid een juist pianistisch antwoord. Deze twee, een intense muzikale voorstelling en een ontvankelijk lichaam als piano-instrument, slijpen zich in de studie voortdurend aan elkaar. De innerlijke muzikale klankvoorstelling verbindt zich met de gewenste positie op het toetsenbord met adequate vingerzetting. Mijn ‘aanwezige’ dus goed afgestemde lichaam reageert. Er hoeft zelfs nog geen toon geklonken te hebben. Het tempo kan niet sneller dan wat men innerlijk verneemt. Voltooi ik deze zeer geconcentreerde voorbereiding, dan kan het gebeuren dat het uiteindelijk gewenste resultaat er zo maar ineens is. Zoals een goede dichtregel in een flits een wereld openbaart. Dit is een op de top gedreven innerlijk luisteren. Het kan natuurlijk ook gedifferentieerder met klinkende tussenstadia. Ordenen en overzien. Voor mij is dit alles een weg naar totale bereidheid, aanwezig zijn, overgave. Het lef die “Zustand-Empfindung” zo’n belangrijke plaats in de studie te geven, bracht mij meer pianistische zekerheid en klanknuancering dan ik ooit had durven hopen. Het uiterlijke gehoor rust op een goede klankbodem.

Als kind heb ik onbekommerd leren pianospelen, het zat in mijn bloed. Wel ben ik twee maal in mijn pianoleven tot de “technische” orde geroepen. Rond mijn 20stedoor een super mechanische vingerdril in Parijs en als 26-jarige kersverse hoofdvaklerares aan het Amsterdams Conservatorium. Ongeweten was ik benoemd tot methodiek lerares en zo serieus als ik was, probeerde ik theoretisch te verklaren hoe pianospelen in elkaar zat. Uiteraard heb ik door het werken aan beide weerstanden veel geleerd, maar zij waren geen essentiële bijdrage voor het huidige functioneren met mijn gehoor handicap.

Ik ontdek door dit schrijven dat ik me met mijn slechthorendheid en tinnitus als zodanig helemaal niet bezig houd. Er gebeurt eerder het omgekeerde. Ik accepteer de feiten en gebruik mijn energie om uit te vinden wat er wel mogelijk is. Het voelt als een heropvoeding, maar nu sta ik zelf aan het roer. Aandacht blijkt een ambachtelijk gereedschap.

Om profijt te hebben van dit schrijven, geldt dezelfde innerlijke activiteit. Openheid, afstand kunnen nemen, betrokken zijn, geduld, tijd, proeven, speuren … en als het er echt toe doet, kunnen we er op vertrouwen dat de natuur zijn werk doet.

Else Krijgsman

Voor geïnteresseerden: de CD “Tachtig is prachtig” is te bestellen tegen verzendkosten bij Else Krijgsman, Laan van Poot 298, 2566DC Den Haag.