Kunsten

Hoe je beweegt is in iedere kunstvorm een essentieel onderwerp van aandacht. In 35 jaar heeft de werking van de Feldenkrais methode zich ruim bewezen in vele kunstvormen zoals hieronder is aangegeven.

Feldenkrais kietelt ons brein

We hebben allen vaste patronen in ons doen en laten, in onze leefstijl, in ons denken. Creativiteit heeft te maken met 'buiten de gebaande paden treden' en nieuwe mogelijkheden zien.

In de Feldenkrais Methode zijn we bezig met ongebruikelijke bewegingen in ongewone posities. We ervaren onszelf anders dan anders en komen voor geheel andere keuzes te staan, waardoor gewoontepatronen in een ander daglicht gezet worden.
Dit leerproces in de Feldenkraislessen is op zich al een creatief proces te noemen. De nieuwe inzichten en indrukken inspireren de creativiteit, zoals bijvoorbeeld in onderstaand artikel.