Baby's en peuters

Babies ontdekken zichzelf, hun mogelijkheden en de wereld om zich heen aan de hand van hun ervaringen.

Ouders en verzorgers begeleiden en ondersteunen hun kind in deze ontwikkeling. In dit proces kan een Feldenkrais practitioner ouders helpen voelen, kijken en begrijpen en zodoende meer inzicht en informatie geven.

Wanneer het ontwikkelingsproces van een baby niet vanzelf soepel verloopt, biedt een Feldenkrais practitioner ervaringen aan, die de baby zijn eigen lijf laat voelen en beleven. Zichzelf leren kennen in relatie tot zichzelf (bijvoorbeeld met de hand de mond verkennen) is essentieel voor het ontwikkelen van een accuraat zelfbeeld. Daarnaast is het zichzelf leren kennen in de omgeving, in de zwaartekracht, en in relatie tot de mensen om zich heen elementair voor de ontwikkeling van de baby. Dit is uiteraard een voortdurend interactief leerproces. Vanuit de Feldenkrais Methode creëert de practitioner voorwaarden om te leren en de baby's mogelijkheden uit te breiden.

ARTIKEL  The Feldenkrais Method for Children with Cerebral Palsy

The first scholarly research paper on the use of the Feldenkrais Method® with children was written by Chava Selhav Silberbush in 1987. This was her thesis for her Masters in Education from Boston University in 1987.

Chava identified several ways in which the Feldenkrais Method develops neurological functioning for individuals who were not able to develop these functions in a natural way due to the disease. First, a Feldenkrais® practitioner interacts with the whole being of the child, observing and responding to the developmental, emotional and social needs of the child. Second, the practitioner immediately works to “instill confidence in the child,” so that the child looks forward to each session. Third, the practitioner looks beyond the achievement of passive motor patterns towards “giving the child the possibility of learning to integrate existing patterns and to create new patterns by using other alternatives to serve the need of the moment.” Thus, the method helps the child to enable themselves....

Lees verder: http://www.feldenkrais.com/article_content.asp?edition=1&section=9&article=76