Dansers/ musici

Hoe je beweegt is in iedere kunstvorm een essentieel onderwerp van aandacht. In 35 jaar heeft de werking van de Feldenkrais methode zich ruim bewezen in vele kunstvormen zoals hieronder is aangegeven.

In de Feldenkrais Methode zijn we bezig met ongebruikelijke bewegingen in ongewone posities. We ervaren onszelf anders dan anders en komen voor geheel andere keuzes te staan, waardoor gewoontepatronen in een ander daglicht gezet worden.
Dit leerproces in de Feldenkraislessen is op zich al een creatief proces te noemen. De nieuwe inzichten en indrukken inspireren de creativiteit, zoals bijvoorbeeld in onderstaand artikel.