Opleiding Feldenkrais

Opleiding Oefentherapie Cesar 1987-1991/ Feldenkrais Ubbergen, Mia Segal, 1997-2001/ Opleiding Psychosomatiek HU, 2010-2015
Doet mee aan Persoonlijk Ontwikkelplan Feldenkrais: 
Nee

Praktijkinfo

  • Bewegingstherapie Otterlo

    Werkzaam als Oefentherapeut Cesar en psychosomatisch oefentherapeut
    voornamelijk met de Feldenkrais Methode.
    Contracten met de zorgverzekeraars.