Professionaliteit

De Nederlandse Feldenkrais Vereniging (NFV) heeft de professionele ontwikkeling en daarmee kwaliteit van de Feldenkrais practitioner hoog in het vaandel staan. Alle leden van de NFV zijn opgeleid door internationaal geaccrediteerde trainers. De aspirant leden zijn nog in opleiding hiertoe.

De NFV voert een aktief plan uit voor de continuïteit van de professionele ontwikkeling van haar leden die aktief met de Feldenkraismethode werken. Dit heet het zgn. Persoonlijk Competentie Ontwikkel Plan Feldenkrais.

Practitioners maken ieder jaar een plan (POF: Persoonlijk Ontwikkelplan Feldenkrais) met betrekking tot de ontwikkeling van hun kwaliteit en de uitoefening van hun praktijk. Als leidraad wordt hiervoor een door de Internationale Feldenkrais Federatie ontwikkeld competentieprofiel gebruikt. Ieder jaar wordt dit geëvalueerd en aangepast.

Op deze manier ontstaat er inzicht in de ontwikkeling van de practitioner en de keuze om plannen binnen het Feldenkrais-werkveld richting te geven.

In de lijst met practitioners kunt u zien wie aan dit plan meedoet.