De Nederlandse Feldenkrais Vereniging

De Nederlandse Feldenkrais Vereniging (NFV) is de beroepsvereniging van Feldenkrais practitioners. De vereniging heeft tot doel:

  • Bekendheid te geven aan de Feldenkrais methode in Nederland.
  • De Feldenkrais methode te integreren in de bestaande hulpverlening.
  • Belangen van de leden/practitioners te behartigen.
  • De kwaliteit van de beoefening door practitioners te bewaken.

De Nederlandse Feldenkrais Vereniging organiseert activiteiten (zoals workshops of trainingen) en inspireert haar leden tot nieuwe initiatieven. Belangstellenden kunnen de NFV en haar activiteiten hierbij steunen door donateur of (als practitioner) lid te worden.

Overweegt u om Feldenkrais practitioner te worden, dan informeert de NFV u graag over de mogelijkheden. De vereniging leidt zelf geen practitioners op.

Alle leden van de NFV hebben een door de Internationale Feldenkrais Federatie erkende opleiding, waaronder de Feldenkraistrainingen van Mia Segal (UB1 t/m UB11), gevolgd.