"Via mijn lichaam inzicht krijgen in wat ik doe"

Word u bewust van uw bewegingspatronen

Feldenkrais betekent voor mij: inzicht krijgen in wat ik doe en hoe mijn denken van invloed is op mijn bewegen. Ik leer daarin automatismen te herkennen en er alternatieven aan toe te voegen. Moshé Feldenkrais zei: 'Een mens is pas vrij als hij kan kiezen uit meerdere mogelijkheden.'

Ik leer te luisteren naar wat mijn lichaam me vertelt. Ik word milder voor mezelf; leer op prestatie gerichte lichamelijke oefeningen te relativeren; kleine bewegingen bieden me verrassend genoeg, meer informatie dan grote: less is more. Ik word er een vrijer mens van. Een mens in beweging.