Groepen

Bewust worden door beweging

Zélf het lichaam in beweging leren waarnemen en voelen. Dat is het doel van de Feldenkrais groepslessen. Deelnemers worden zich bewust van de manier waarop ze bewegen. Vervolgens onderzoeken ze nauwgezet verschillende nieuwe mogelijkheden. Ze leren te kiezen uit andere bewegingscombinaties en te ervaren welke prettiger zijn. Het gaat erom de vaak zeer kleine verschillen tussen bewegingen écht waar te nemen, pas dan is verandering mogelijk.

De practitioner leidt de groepsles. Zij (of hij) nodigt de deelnemers uit te bewegen. Het gaat om series bewegingen, alledaagse handelingen, rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld: rollen, zitten, staan.
De practitioner doet de bewegingen niet voor. Hij stimuleert de deelnemers om zélf waar te nemen en te voelen welk effect een beweging heeft op het lichaam. De deelnemers observeren zo zichzelf, via hun bewegingen.

De meeste groepslessen beginnen liggend op de rug, omdat de zwaartekracht dan anders inwerkt. Er is geen druk op de voeten. Daardoor is het zenuwstelsel bevrijd van gebruikelijke prikkels, die op hun beurt verbonden zijn aan gebruikelijke bewegingspatronen. Hierdoor ligt de weg open voor subtieler waarnemen.