Methode

Bewust worden door bewegen

Feldenkrais is een praktische en efficiënte methode om te leren hoe je over meer van je eigen bewegingsmogelijkheden kunt beschikken. Aandacht is een belangrijk aspect in de lessen, je zou het daarmee 'Mindfulness in Beweging' kunnen noemen.

Veel bewegingen - groot en klein - zijn zo vanzelfsprekend, dat we ze achteloos maken. Dag in dag uit, zonder erbij na te denken. En we merken niet of die bewegingen ons lichaam belasten of niet. Onze aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we bewegen. Feldenkrais kijkt juist naar het hóe.

Feldenkrais is een leerproces:

  • We ontdekken hoe we bewegen, via nieuwe en ongewone, eenvoudige en speelse bewegingscombinaties (liggend of zittend op de grond).
  • We ervaren waarin we onszelf belemmeren en hoe we óók kunnen bewegen.
  • We worden ons bewust van de manier waarop bewegingen verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, zenuwstelsel en onze manier van waarnemen, voelen en denken.
  • We leren hoe een beweging efficiënter, gemakkelijker en vloeiender is te maken.
  • Dit zelf ervaren en ontdekken - organisch leren - kenmerkt de Feldenkrais methode.

Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: Een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. En andersom. Moshé Feldenkrais koos voor ingang via het fysieke omdat daar veranderingen gemakkelijker waar te nemen zijn. Feldenkrais is bewust worden door bewegen.

Feldenkrais kietelt ons brein
We hebben allen vaste patronen in ons doen en laten, in onze leefstijl, in ons denken aangeleerd. Feldenkrais heeft te maken met 'buiten de gebaande paden treden' en nieuwe mogelijkheden zien.