AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

De Europese wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking.

U heeft gegevens nodig om te behandelen. Als ZZP’er of therapeut verwerkt u persoonsgegevens. U heeft contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met uw cliënten of patiënten, u hebt identiteitsgegevens nodig om ze op te kunnen nemen in uw systeem. Omdat ook u persoonsgegevens verwerkt, is het van belang dat u voldoet aan de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. Uw kennis over de privacywetgeving en uw documentatie moeten in orde zijn (‘privacy-proof’) vóór 25 mei 2018.

Wat verwacht de Autoriteit Persoonsgegevens van u? 
Voorop staat dat u als ZZP’er of therapeut zelf verantwoordelijk bent voor de manier waarop u omgaat met de persoonsgegevens van uw cliënten. Het laatste wat u wilt is dat belangrijke persoonsgegevens op straat komen te liggen. Zorg ervoor dat u kunt aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt en waarom u dit doet. Ook is het van belang dat u passende technische maatregelen neemt om de persoonsgegevens te beschermen. Zorg dat u kunt aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld om datalekken te voorkomen.  

We hebben er dus allemaal mee te maken, gegevens verwerken. Al is het maar een naam en adres of telefoonnummer. Op 25 mei 2018 gaat deze nieuwe wet in en het is best veel werk om aan alle verplichtingen te voldoen. De boetes zijn hoog, dus we worden aan het werk gezet (als je dit nog niet hebt gedaan ).

Wat moeten wij zelf doen:

Privacyverklaring op je website in begrijpelijke taal;

Toestemming van de persoon van wie je gegevens verwerkt;

Verwerkingsovereenkomsten met derden.

Meer hierover vind je in de notulen van de ALV 08-04-2018 of op internet www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of op www.NIBIG.nl