Wet- en Regelgeving

Overzicht

Op de volgende pagina's vind je informatie over nieuwe/veranderde wet- en regelgeving waar wij als Feldenkrais-practitioners en als NFV mee te maken hebben.

We proberen het overzicht zo volledig mogelijk te houden.