Feldenkrais is een "leer" methode

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Vaardigheid stellen boven inspanning om te leren.... wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Hoe is het om drie kwartier of een uur alleen maar bezig te zijn met hoe je beweegt? Met het verkennen van je grenzen, je houding ten opzichte van jezelf en je eigen waarheid. Hoe voelt een bepaalde beweging bij jou?
In een Feldenkraisles wordt je begeleid in een zoektocht door jezelf. Op zoek naar inspanning en ontspanning daar waar dat op zijn plaats is. Wanneer je hiermee bezig bent, is er even geen ruimte voor alle spanningen en zorgen die je in je dagelijks leven hebt. Er is even niets anders dan jij en je lichaam.

Deze video laat een moment zien uit de Amherst-training, die Moshe Feldenkrais in 1980/1981 heeft gegeven.
https://youtu.be/yswLRT23jdk

De manier waarop je gevraagd wordt je bewegingen te onderzoeken, is voor de meeste mensen anders dan gebruikelijk.
Er wordt tijdens een les o.a. gevraagd te letten op:

- Doe de bewegingen heel langzaam

- Hoe kan je de beweging aangenaam maken?

- Probeer het niet 'goed' te doen

- Probeer het niet 'mooi' te maken

- Ga alleen voor makkelijke, lichte bewegingen

- Het is makkelijker verschillen waar te nemen als de inspanning klein is

- Doe minder dan je kunt

- Ga nooit door de pijn heen als je die om wat voor reden dan ook voelt

- Pas je aan aan je eigen mogelijkheden

- Hoe kan je de beweging aangenaam maken?

In een Feldenkraisles ontstaat zo een klimaat waarin je kunt luisteren naar jezelf.