Ruimte Beleven door Bewegen - Masterclass

Ruimte Beleven door Bewegen | Feldenkrais 

Docent: Inge Neijenhuis
Datum: Zaterdag 13 april 2019 van 10 tot 17 uur
Locatie: Huizen, Bewustzijnscentrum Bala
Kosten: € 130,- (inclusief zachte bal)
Deelnemers: minimaal 10 en maximaal 20
Voertaal: Nederlands

Deze masterclass laat je op eenvoudige, luchtige en speelse manier kennismaken met de bewegingsmogelijkheden via de methode Feldenkrais. Tijdens deze dag ervaar je via de methode Feldenkrais jouw innerlijke vrijheid, balans en éénheid. De zachte ballen die we hierbij gebruiken geven een verhelderend inzicht en bijzondere belevingsverdieping aan de bewegingen die je van binnen laat ontstaan. Nieuwe eenvoudige bewegingen, simpel en klein met groot effect.

We gaan de eindeloze mogelijkheden ontdekken die in jouw innerlijke ruimte aanwezig zijn.
Ervaren en ontdekken binnen je eigen grenzen.
De zachte ballen die we gebruiken zijn van speciaal foam, waardoor er zo min mogelijk weerstand is bij drukveranderingen en de lucht in de ballen ondersteunend is bij de ruimtebeleving in jezelf.
Vrij, eenvoudig en zacht. Liefdevol en intens.

Feldenkrais: De Feldenkrais Methode is een uiterst respectvolle, niet normatieve en intelligente manier om met bewegen en functioneren om te gaan. Het is een van de bouwstenen van de Rebalancing. Het bewustwordingsproces dat deze methode genereert leert het centrale zenuwstelsel om oude en niet gewenste bewegingspatronen om te buigen naar nieuwe en gewenste manieren van bewegen. De uitwerking van dit bewustwordingsproces op ons brein is omvangrijker dan we kunnen vermoeden. Bewegen volgens de methode Feldenkrais is werken met je vermogen om bewegingen te coördineren.

Deze Masterclass is toegankelijk voor Rebalancers en andere lichaamsgerichte therapeuten.

Opgave via www.rebalancing.nl/masterclass-feldenkrais/