Publieksdag Hersenstichting

Een keer per jaar organiseert de Hersenstichting een zogenaamde publieksdag waarbij zij voor het publiek de laatste onderzoeksresultaten op hersengebied presenteert. In relatie tot de Feldenkraismethode een interessante ontmoeting met andere bewegingsdisciplines!

Dit jaar vindt de 25e Publieksdag van de Hersenstichting plaats in De Doelen in Rotterdam met als thema Hersenen en prikkels.

Voor meer informatie: www.hersenstichting.nl/Activiteiten/Publieksdag-2017