Op weg naar de Kerst - Online ATM's met Isabel Westerhof

Op weg naar de Kerst

Wat zijn jou eerste gedachtes als je bovenstaande titel leest?
Puur praktisch: lopen, op de fiets, met de auto?
Meer filosofisch of emotioneel? Meer maatschappelijk? Of meer cultureel?
Op weg zijn ergens naar toe vraagt om richting, een open blik, de mogelijkheid je te verplaatsen, de verwondering over wat je tegen kunt komen, het avontuur van misschien een andere weg dan de bekende. En het vertrouwen dat het allemaal goed komt, een positief, optimistische basishouding.
In de 6 lessen voor de Kerst wil ik met jullie bovenstaande mogelijkheden onderzoeken op weg naar een vredige, positieve Kerst.

De bedoeling is dat je bewust wordt hoe je nu beweegt en hoe je zou kunnen bewegen. Het gaat hierbij niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van je bewegingen.
Voorwaarde is dat je op de grond kan liggen. Het liefst op een dun matje, maar als dit niet comfortabel is, mag het ook op een zachtere ondergrond (bv een slaapzak) zijn.
De lessen zijn bedoeld voor mensen die dmv een ontspannen, aandachtige (mindfull) manier van bewegen willen leren hoe ze gemakkelijker, soepeler kunnen bewegen. Met als gunstig neveneffect van een ontspannen lichaam, een ontspannen brein.
Wanneer: dinsdagavond om 19.00 uur of woensdagochtend om 9.30 uur.
Begin: dinsdag 10 november of woensdag 11 november 2020.  Meer info of aanmelden bij : Isabel
Kosten: 6 lessen voor € 72,00 (indien je een keer niet kunt, graag van tevoren aangeven zodat ik je de audio van de les kan toesturen).  Graag betalen voor het begin van de serie op rekening NL06 INGB 0003 9700 25  ovv Op weg naar de Kerst