Online lessen met Caro van Iersel

Strek je
Armen Uit bis bis bis
Onze armen vormen de verbinding van ons hoofd, ons hart en ons hele zelf naar de wereld toe.
Zoveel van onze HANDelingen en creaties in de wereld en onze connecties met de wereld komen
tot stand via onze armen. Dus strek je armen uit naar de zon, naar de sterren, naar het nieuwe jaar en
naar je geliefden. Strek je armen uit om te zwaaien, te reiken, binnenkort weer aan te raken of om
gewoon even in een heel andere houding te staan!
In deze serie Awareness Through Movement lessen – Online – spelen we met armbewegingen en
onderzoeken we op aangename wijze de verbindingen met de rest van onszelf. De aandachtig
uitgevoerde, ongewone bewegingen maken ons bewustzijn wakker en verhelderen hoe het bewegen
efficiënter, lichter en gemakkelijker kan. Dit alles brengt betere doorstroming en inspiratie, creatie
en connectie.


Feldenkraislessen verkennen en verleggen de grenzen van je bewegingsmogelijkheden en
verbeteren soepelheid, flexibiliteit en effectiviteit in het dagelijks leven. De lessen zijn gericht op
kwaliteit en plezier van bewegen... ieder op eigen wijze en met respect voor eigen mogelijkheden.

Data: Donderdagen: 20 mei t/m 1 juli 2021 van 20 – 21 uur (m.u.v. 10-6-21)
Je kunt je aanmelden per les of voor alle 6 lessen (geef dit even aan)


Om 19.45 uur op donderdag stuur ik je de uitnodiging/link voor die avond

Kosten: € 10,00 per losse les, € 50,00 voor 6 lessen (betaling mag per les of ineens)
N.B. Dit is een voorgestelde bijdrage, dus betaal naar draagkracht (echt!)
Betaling: IBAN NL60 INGB 0008283516, t.n.v. Almere Feldenkrais & Fysiotherapie

Voor informatie en aanmelding: almotion@xs4all.nl (of info via: 036 5304010)
N.B. Meld je aan vóór 19.00 uur op de donderdag(en) die je mee wilt doen
(als je je aanmeldt voor de gehele serie, hoeft dat alleen de eerste keer).