Lessenserie: Het spel tussen een bewust lijf en het onbewuste brein

6 x op dinsdag vanaf 2 oktober 2018 van 9.00-12.30 uur

Hoe zou het zijn...

Als je van binnen iets zou veranderen 
en het functioneren naar buiten toe 
allemaal meer vanzelf gaat.

Spelen met je mogelijkheden, zowel lichamelijk als in je brein en blijvende veranderingen realiseren. Een wondermiddel? Nee hoor, het is aards en basic, realistisch en vooral praktisch.

'Het spel tussen een bewust lijf en het onbewuste brein' is een traject waarin je in 6 weken op een eenvoudige en simpele manier helder wordt:

hoe het lichaam en het brein elkaar beïnvloeden

hoe je daar zelf invloed op kan uitoefenen, zodat het spel tussen beiden vloeiend verloopt

je ervaart hoe innerlijke kracht sterker is dan fysieke kracht

hoe je wezenlijke veranderingen met blijvend effect realiseert

en dus... tijd voor jezelf overhoudt.

 

Voor meer informatie en opgave:

Inge Neijenhuis
Feldenkrais practitioner

06-4343 1216
www.bewust-bewegen.com 
www.facebook.com/Feldenkrais.nl