Internationale Feldenkraisweken: Gratis kennismaking in Utrecht eo

Katheline Rotte geeft in mei en juni GRATIS kennismakingslessen Feldenkrais in Utrecht en Culemborg.

Kijk op haar website Zachtzinnigbewegen.nl voor meer info en opgave!