Internationale Facilitatortraining

Binnen de Feldenkraismethode wordt gewerkt met het zogenaamde competentieprofiel. Aan de hand van competentiecriteria kunnen Feldenkrais practitioners hun professionele ontwikkelingen monitoren. Per land houden competentieprofiel practitioners (facilitators) de vinger aan de pols op dit gebied. Op deze internationale training die de NFV in Utrecht dit jaar organiseert, worden practitioners opgeleid en bijgeschoold op het gebied van het competentieprofiel.

Deze training is een NFV-interne aangelegenheid maar we vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in Feldenkrais-land en de weg naar professionalisering.