Feldenkraislessen met Caro van Iersel


Bewegen in het Nu

In ons dagelijks bewegen staan we onder invloed van de sporen van ons verleden, alsook van wat er gaande is in de veelbewogen wereld om ons heen. In deze serie onderzoeken we hoe het is om vrijer, soepeler en makkelijker te bewegen... zonder druk, haast of andere ruis, in de context van het HIER en NU. We spelen met onze geobserveerde gewoontes en werkwijzen om steeds meer keuze te hebben in ons gemak van bewegen.
De rustig uitgevoerde bewegingen van de Feldenkraislessen helpen je bewust te worden van jezelf. Op de grond liggend minimaliseer je de inspanning en neem je beter waar hoe je beweegt, hoe je jezelf beperkt en welke keuzes je hebt. Door je handelingen simpeler en efficiënter te coördineren wordt bewegen vrijer en gemakkelijker. In Feldenkraislessen verken en verleg je de grenzen van je bewegingsmogelijkheden en verbeter je soepelheid en effectiviteit in het dagelijks leven. De lessen zijn gericht op kwaliteit en plezier van bewegen . . . ieder op z'n eigen manier en met respect voor z'n eigen mogelijkheden.


Dinsdagavond 14 sept. t/m 30 nov. 2021 (behalve op 19 okt.) Woensdagochtend 22 sept. t/m 8 dec. 2021 (behalve op 20 okt.) Later instromen en lessen inhalen is mogelijk in overleg. Dinsdagavond van 20.15 – 21.30 uur woensdagochtend van 10.45 – 12.00 uur
Avond- of ochtendserie € 150,00 (incl. BTW)
Losse lessen á € 17,00 (incl. BTW) zijn mogelijk op afspraak (i.v.m. ruimte) IBAN NL60 INGB 0008283516, t.n.v. Almere Feldenkrais & Fysiotherapie Almere Feldenkrais & Fysiotherapie, Kweekgrasstraat 60, 1313 BT Almere
Voor informatie en aanmelding: 036-5304010 of almotion@xs4all.nl Draag gemakkelijke kleding en neem een matje of handdoek mee