Feldenkraislessen met Caro van Iersel

Bewegend ontdekken...Spelend ervaren

Stap voor stap je bewegingsrepertoire hervinden en uitbreiden

Onder invloed van onze ervaringen – van waar we goed in zijn of wat we vermijden en van wat we vaak doen of wat nog onontdekt is – bewegen wij ons in het veld van de zwaartekracht. Al te vaak worden wij daarbij gedicteerd door bewuste, maar vooral onbewuste gewoonten, die bepalen HOE we bewegen. Naarmate we dit langer doen, verliezen we onbewust onze flexibiliteit. Dat geldt voor beweging in alle richtingen, maar ook voor ons evenwicht en voor onze kracht en behendigheid.                 

In deze serie spelen we met bewegingen uit de motorische ontwikkeling, zodat we opnieuw de gelegenheid creëren onze bewegingen te coördineren en af te stemmen op wat goed voelt en effectief is, zonder overtollige spanning of stijfheid. 

De rustig uitgevoerde bewegingen van de Feldenkraislessen helpen je bewust te worden van jezelf en zijn vergelijkbaar met de nieuwsgierige en open kwaliteit waarmee we als babies leren. En op de grond liggend minimaliseer je de inspanning en neem je beter waar hoe je beweegt, hoe je jezelf beperkt en welke (andere) keuzes je hebt. Door je handelingen simpeler en efficiënter te coördineren wordt bewegen vrijer en gemakkelijker. In Feldenkraislessen verken en verleg je de grenzen van je bewegingsmogelijkheden en verbeter je je soepelheid en effectiviteit in het dagelijks leven. De lessen zijn gericht op kwaliteit en plezier van bewegen, ieder op z'n eigen manier en met respect voor z'n eigen mogelijkheden.

Data:            Dinsdagavond 17 jan – 28 feb 2023 van 20:15 tot 21:30                                                                                                         of woensdag ochtend 18 jan - 1 mrt 2023 van 10:00 tot 11:15

                     Je kunt je aanmelden per les of voor de gehele serie (geef dit even aan)

 Kosten:        Ochtend- of  avondserie € 99,00 (incl. BTW) 

                     Losse lessen à € 18,00 (incl. BTW) zijn mogelijk op afspraak (i.v.m. ruimte).

Betaling:        IBAN NL60 INGB 0008283516, t.n.v. Almere Feldenkrais & Fysiotherapie

Locatie:         Almere Feldenkrais & Fysiotherapie, Kweekgrasstraat 60, 1313 BT Almere

Voor informatie en aanmelding:  036-5304010  of  almotion@xs4all.nl                                                     

Draag gemakkelijke kleding en neem een matje of handdoek mee