Feldenkraislessen met Caro van Iersel

Beweging in de Ruimte

Ruimte voor Beweging

We bewegen in ‘de ruimte’, gaan ergens recht op af, langs, overheen of onderdoor, of rondcirkelend... rechtsom of linksom? We maken gebruik van de dimensies om ons heen en wringen ons soms in bochten om onszelf op de rug te krabben of om ergens bij te kunnen.

In deze serie onderzoeken we meer en minder vanzelfsprekende bewegingsrichtingen met als gevolg een simpeler, soepeler en vrijer bewegen in de ruimte.De rustig uitgevoerde bewegingen van de Feldenkraislessen helpen je bewust te worden van jezelf. Op de grond liggend minimaliseer je de inspanning en neem je beter waar hoe je beweegt, hoe je jezelf soms beperkt en welke andere keuzes je hebt. Door je handelingen simpeler en efficiënter te coördineren wordt bewegen vrijer en gemakkelijker.

In Feldenkraislessen verken en verleg je de grenzen van je bewegingsmogelijkheden en verbeter je soepelheid en effectiviteit in het dagelijks leven. De lessen zijn gericht op kwaliteit en plezier van bewegen . . . ieder op z'n eigen manier en met respect voor z'n eigen mogelijkheden.

 

Data: Dinsdagavond van 20.15 – 21.30 uur  13 september t/m 6 december (behalve 18 okober)                              Woensdagochtend van 10.45 - 12.00 14 september t/m 7 december (behalve op 28 september)                                   Later instromen en lessen inhalen is mogelijk in overleg

Locatie: Kweekgrasstraat 60, 1313 BT  Almere

Kosten: Voor de gehele serie € 165,-
Losse lessen á € 17,00 zijn mogelijk op afspraak (i.v.m. ruimte)                                                                                  Betaling: IBAN NL60 INGB 0008283516, t.n.v. Almere Feldenkrais & Fysiotherapie

Voor informatie en aanmelding: almotion@xs4all.nl of bel: 036 5304010
Draag gemakkelijke kleding en neem een matje of handdoek mee.