Extra ALV NFV

Ieder voorjaar houdt de Nederlandse Feldenkrais Vereniging haar algemene leden vergadering.

Deze keer is er een extra ALV ivm de vaststelling van wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Deze extra ALV vindt plaats in Utrecht.