Bewustwording door Beweging

In het kader van de Internationale Feldenkraisweken geeft Tjitske de Boer een ChildSpace-les en Bewust worden door Beweging-les aan de 1e Atjehstraat 2a  3531 GN in Utrecht.

Aanmelden: http://feldenkraisutrecht.nl of mail naar feldenkraiscentrum@lombok.nl of zachtzinnigbewegen.nl 
of sms naar 06-20509603