Being in Connection, wisdom of the body series/In verbinding zijn 'wijsheid van het lichaam' reeks in Rotterdam

Because of popular demand, there are 2 new workshops coming up!

Register before 3 August
and get 10% summer discount!

CHANGE THE QUALITY OF MOVEMENT
AND YOU CHANGE THE QUALITY OF LIFE 

 

In this series of 2 one-day workshops you explore connecting with yourself through movement and dance. When you connect to the body and the expressive power of movement, you will relate more authentically to the people around you. Learning about your physical capacities and how they connect to mental and emotional layers, will generate vitality and energy in your life.
This series will focus on the use of the spine and the head, telling you about your posture and masks in life. Guided by the Tamalpa Life/Art Process®, you will explore in-depth your movement possibilities and discover the connections to current life themes. The deep somatic focus of the Feldenkrais method allows you to go into the sensory layers of the body, teaching you how to move with more grace, ease and efficiency. You will alternate moving, drawing, writing, dancing and sharing with others. Playfully you create new ways of interacting with your surroundings from a more grounded sense of self.  

 
For full-embodiment treatment register for full series with special discount,
or take separate workshops.
All levels are welcome!


You will leave the workshop with: 
 • more awareness of your body
 • more balance between physical, mental and emotional processes
 • capacity to listen to the wisdom of the body
For those who: 
 • are interested in personal development
 • want to stimulate their creative, expressive selves
 • want to feel more freedom in moving their body

The Feldenkrais method, designed by Moshe Feldenkrais, facilitates gentle, exploratory somatic movement lessons to become more aware of the deep functioning of the body and generating more efficiency and ease in your movements.

The 
Tamalpa Life/Art Process® is an internationally-recognized expressive arts approach developed by dance and expressive arts pioneers Anna & Daria Halprin, which combines movement, visual art, creative writing and performance to access the innate wisdom of the body and the transformative power of the imagination.   

 
When:
13 October / wisdom of the spine
10 November / wisdom of the head and neck
10:00 - 17:00

Where:

De Studio Rotterdam
Hammerstraat 15a, Rotterdam
www.destudiorotterdam.com

Price: 
! 10% Off ON TOP OF EARLY BIRD DISCOUNT BEFORE 3 AUG !

Before 13 September (early bird)
140€ - 2 sessions
75€ - 1 session

From 13 September
160€ - 2 sessions
85€ - 1 session

Students (-26)
110€ - 2 sessions
60€ - 1 session

 


Register by mailing to:
johnnyschoofs@gmail.com
+transfer workshop fee to NL88TRIO0784885400 (J. Schoofs)


Cancellation policy:
Full refund before 13 September
50% refund from 13 September till 6 October
No refund after 6 October

About Johnny Schoofs

Johnny Schoofs is a dance artist, somatic movement coach, certified Feldenkrais practitioner and graduate of the Tamalpa Teacher Trainings. He is fascinated how movement reflects our personality. And recognizes the body and the arts as a creative entrance to personal transformation. With the Tamalpa Life/Art Process® and the Feldenkrais method he has found a creative approach through which he guides people towards empowerment and gives them ownership of their lives.

Currently active as:

 • staff teacher Creative Development through Improvisation & Composition at Codarts Dance in Education and Havo/Vwo Dance 
 • Feldenkrais/movement coach at Sweelinck academy, program for young top musicians at Conservatory of Amsterdam
 

IN VERBINDING ZIJN

'wijsheid van het lichaam' reeks

 
 
2 nieuwe workshops komen eraan door grote interesse!

Registreer voor 3 augustus
en ontvang 10% zomerkorting!


VERANDER DE KWALITEIT VAN JE BEWEGINGEN
EN JE VERANDERT DE KWALITEIT VAN JE LEVEN 

 

In deze serie van twee 1-dag workshops onderzoek je de verbinding met jezelf door beweging en dans. Wanneer je verbinding maakt met het lichaam en de expressieve kracht van beweging, zul je authentieker in interactie gaan met de mensen om je heen. Leren over je fysieke mogelijkheden en hoe die relateren aan emotionele en mentale processen, zullen vitaliteit en energie in je leven genereren. 
In deze serie richten we de focus op onze relatie met onze ruggengraat en hoofd en komen meer te weten over onze houding en maskers in het leven. Tamalpa Life/Art Process® helpt je om je bewegingsmogelijkheden diepgaand te onderzoeken en verbindingen met actuele levensthema's te ontdekken. De somatische focus van de Feldenkrais methode stelt je in staat om in de sensorische lagen van het lichaam te duiken en te bewegen met meer gemak, gratie en efficiëntie. Je zult afwisselend bewegen, tekenen, schrijven, dansen en delen met anderen. Spelenderwijs creëer je nieuwe manieren om met je omgeving in interactie te gaan vanuit een gevoel van gronding en bewustzijn. 

 
Wil je de volle ervaring meemaken?
Schrijf je dan in voor de 
hele serie met korting.

Of schrijf je in voor een losse workshop.
Iedereen is welkom, ongeacht ervaring!


Je gaat naar huis met: 
 • meer lichaamsbewustzijn
 • meer balans tussen fysieke, mentale en emotionele processen
 • vermogen om te luisteren naar de wijsheid van je lichaam
Voor diegene die: 
 • geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling
 • hun creatieve en expressieve zelf willen stimuleren
 • meer vrijheid en verbinding met het lichaam willen voelen

De Feldenkrais methode, ontworpen door Moshe Feldenkrais, faciliteert subtiele bewegingslessen waarbij je met kleine, langzame bewegingen je lichaam waarneemt en organiseert. Het maakt je bewust van je natuurlijke houding en het organisch functioneren van het lichaam.

Tamalpa Life/Art Process® is een internationaal erkende creatieve kunst benadering, ontwikkeld door danspionieren Anna & Daria Halprin, waarin beweging, visuele kunst en creatief schrijven wordt ingezet om contact te maken met de wijsheid van het lichaam en de transformerende kracht van verbeelding.  
 
Wanneer:
13 oktober / wijsheid van de ruggengraat
10 november / wijsheid van hoofd en nek
10:00 - 17:00

Waar:

De Studio Rotterdam
Hammerstraat 15a, Rotterdam
www.destudiorotterdam.com

Prijs: 
! 10% KORTING VOOR 3 AUGUSTUS BOVENOP EARLY BIRD PRIJS !

Vóór 13 september (early bird)
140€ - 2 sessies
75€ - 1 sessie

Vanaf 13 september
160€ - 2 sessies
85€ - 1 sessie

Studenten (-26)
110€ - 2 sessies
60€ - 1 sessie

 


Schrijf je in en mail naar:
johnnyschoofs@gmail.com
+ maak de workshop bijdrage over naar NL88TRIO0784885400 (J. Schoofs)


Annulering:
Volledige terugbetaling vóór 13 september.
50% restitutie van 13 september tot 6 oktober.
Geen terugbetaling na 6 oktober.

Bio Johnny Schoofs

Johnny Schoofs is danskunstenaar, somatisch bewegingscoach, gecertificeerd Feldenkrais practitioner en Tamalpa Teacher Training graduate. Hij werkt vanuit de fascinatie dat beweging onze persoonlijkheid reflecteert en erkent het lichaam en de kunsten als creatieve sleutel to persoonlijke transformatie. Vanuit de Feldenkrais en Tamalpa Life/Art Process® methode begeleidt hij mensen op een creatieve manier naar hun persoonlijke kracht om nieuwe stappen te zetten in hun leven. 

Momenteel actief als:

 • docent Creatieve Ontwikkeling in Improvisatie & Compositie bij Codarts Docent Dans en Havo/Vwo dans
 • Feldenkrais/bewegingscoach aan de Sweelinck academie, programma voor jonge topmuzikanten aan het Conservatorium van Amsterdam